Med anledning av den uppkomna situationen kring Corona har vi idag på GolfStar efter moget övervägande bestämt oss för att ställa in all tävlingsverksamhet på samtliga av våra 13 golfanläggningar fram till och med den 31 maj.

Vi följer SGF:s skarpa rekommendation om att hjälpa till och ta ansvar för att motverka smittspridningen av COVID-19 viruset och följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd att skjuta upp all tävlingsverksamhet. Därmed ställs all organiserad tävlingsverksamhet in från idag, den 9 april 2020. Beslutet gäller till en början fram till den 31 maj 2020 men kan komma att förlängas om så behövs.

Vi på GolfStar fortsätter att noga följa utvecklingen genom att ta del av de råd, rekommendationer och beslut som ges av svenska myndigheter samt de riktlinjer som ges av Svenska Golfförbundet (SGF).

Naturligtvis hoppas vi att situationen snart förbättras och att vi då kan upphäva detta beslut och återuppta vår tävlingsverksamhet på våra anläggningar.

Vi hoppas att du som golfare, medlem och kund hos oss på GolfStar har respekt för detta och ställer dig bakom beslutet!


Mer information om vad vi gör på våra anläggningar för att motverka smittspridningen av COVID-19 viruset hittar du här